* هدیه نجم الدین: طراوت جسمانی و رشد روحانی *


سلامت نامه

مجموعه تغذیه سالم نجم الدین پس از چند سال تلاش و تحقیق، موفق به تدوین برنامه جامعی جهت فراهم نمودن شرایط بسیار مناسب برای تمام عزیزانی شد که مشتاق زندگی سالم اسلامی ایرانی می باشند. اصول کلی این برنامه عبارتند از:
الف – ارائه اطلاعات بنیادی درباره هر محصول
ب – تهیه محصولات از مبادی مطمئن
ج – افشای سوء استفاده های رایج در امورمربوط به طب و تغذیه اسلامی
د – حذف واسطه های کاذب و حمایت عملی و ملموس از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات سالم
ه– برگزاری جلسات مشاوره حضوری رایگان
و– تحویل محصولات درب منزل
ز– قبول برگشت محصول و استرداد وجه در صورت نارضایتی مشترکین محترم
ح – اطلاع رسانی گسترده برای محصولات جدید و ارتقاء کمی و کیفی، سطح آگاهی مشترکین عزیز درباره اصول زندگی سالم
ط – قبول سفارشات کلی
ی – تلاش جهت کارآفرینی با تولیدات بیشتر
ک – تبلیغ، توزیع و تولید محصولات عاری از مواد شیمیایی 

اطمینان از شما و انجام وظیفه از ماچرا محصولات سالم را انتخاب کنم؟


چون به طور فطری سلامتی و شادابی را می پسندم نه درد و بیماری را
چون انسانم و طالب کمال، و بدن مسموم با مواد شیمیایی مرا به کمال نمی رساند
چون اخلاق خوش را دوست دارم و فاصله گرفتن ازطبیعت و مواد طبیعی ناخوشم می کند
چون طغیان انواع بیماری ها را که ازآثار شوم تغذیه غیر طبیعی است، در جامعه ام شاهدم
چون فطرت و ذات من ،سلامتی را در طبیعت بکر و سالم می یابد
چون می دانم بدن، مواد شیمیایی را غریبه می انگارد وبا آنها رفاقتی ندارد
چون می دانم عده ای انسان بی خبر،برای سود جویی بیشتر کیفیت محصول را فدای کمیت کرده اند
چون می دانم قدیمی ترها، که با مواد طبیعی سرو کار داشتند از امروزی ها سرزنده تر و سالمتر بودند
چون می خواهم باجسم و جانی قوی برای خانواده و جامعه ام مفید باشم
چون از استرس و اضطراب و بدبینی و افسردگی بیزارم
...


چرا محصولات سالم را از پخش خانگی نجم الدین تهیه کنم؟


چون قابل اطمینان هستند و هدفی والا را که ارتقاء انسان هاست،برگزیده اند
چون در کارشان تخصص و تجربه کافی دارند
چون کیفیت محصول را تضمین می کنند
چون هدفشان فقط فروش محصول نیست و گرنه می گفتند :«جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود»
چون قیمت محصولات نجم الدین با توجه به کیفیت آن، غیر قابل رقابت است
چون واسطه های کاذب را با زحمت چندین ساله حذف کرده اند
چون همان قدر که به فکر مشتری اند، به فکر تولید کننده نیزهستند
چون درآمد حاصل از خرید من، صرف تحول اعتقادی انسان ها خواهد شد
چون می خواهم در کارهای خیر زیادی سهیم باشم
چون در وقت و انرژی و هزینه هایم جهت تهیه محصولات سالم صرفه جویی می شود
چون از پول های ناپاک و ربایی در کارشان استفاده نشده است
چون از نیروی انسانی پاک و متعهد و اخلاق مدار بهره می برند
چون مشاوره کاملا علمی ورایگان ارائه می دهند
چون مطمئن هستم برای خودم ارزش بیشتری قائلند تا پولم
چون اگر خودم بخواهم، بدون هیچ چشم داشت مادی، مرا از نظر افکار و اعتقادات متحول می کنند
...